Veel mensen denken dat begrijpelijk schrijven hetzelfde is als jip-en-janneketaal. Mensen zien dat eigenlijk ook wel als kleutertaal en dat is vaak niet de manier waarop zij de lezers willen aanspreken. Maar eigenlijk is een begrijpelijke tekst totaal iets anders dan een tekst geschreven in jip-en-janneketaal.

Het schrijven in begrijpelijke taal wordt vaak vergeleken met een tekst in jip-en-janneketaal, meestal gaat dit samen met weerstand. Er komen dan opmerkingen als “ik wil dat mijn lezers de tekst serieus nemen”. Begrijpelijk schrijven is heel belangrijk en er zijn dus ook aanzienlijke verschillen tussen jip-en-janneketaal en begrijpelijke teksten.

Het eerste verschil is dat een gemiddelde zin uit een Jip-en-Jannekeverhaal zo’n 6 woorden bevat. Teksten die gemakkelijk te lezen zijn voor de gemiddelde Nederlander bevatten rond de 15 woorden per zin. Daarnaast bevatten worden uit de Jip-en-Jannekeverhalen gemiddeld 4 letters. Bij een begrijpelijke tekst kun je dit aantal letters verdubbelen per woord. Woorden zoals ‘beoordelen’ of ‘organisatie’ zijn langere woorden maar voor iedereen goed te begrijpen. Daarnaast is het natuurlijk een verschil dat Annie M.G. Schmidt voor kinderen schreef en jij dat niet doet. Jouw doelgroep is anders en het gaat bij jou waarschijnlijk dus ook over hele andere onderwerpen. Communiceren in jip-en-janneketaal is daarom niet nodig. Belangrijk is wel dat de tekst niet heel ingewikkeld moet zijn. Je doet er goed aan om gecompliceerde onderwerpen in begrijpelijke taal uit te leggen. Let er alleen op dat je ver weg blijft van een kinderachtige toon.

De belangrijkste verschillen zijn duidelijk, maar waarom verwarren mensen begrijpelijke taal dan nog steeds met jip-en-janneketaal? Zijn mensen bang dat de teksten niet serieus genomen worden? Houden ze daarom vast aan ingewikkeld taalgebruik? Veel mensen gebruiken vaak bewust moeilijke woorden in hun teksten. De gedachte hierachter is vaak dat men denkt hiermee meer indruk te maken. Nu blijkt juist dat lezers vaak helemaal niet onder de indruk zijn. Sterker nog, lezers geven juist aan dat zij vinden dat de schrijver een tekst begrijpelijk moet maken. Daarbij haken zij eerder af wanneer de tekst te veel moeilijke woorden of te lange zinnen bevat. Uiteindelijk kan ingewikkeld taalgebruik dus ook tegen je werken. Het blijft daarom noodzakelijk om begrijpelijke teksten te schrijven. Bij een tekst die snel en makkelijk te lezen is komt jouw bericht ook daadwerkelijk over.